Podporiť službu

Svoje dary a desiatky môžeš darovať aj elektronicky na číslo účtu lokality, ktorej si súčasťou.
Ak chceš podporiť našu službu, svoj dar môžeš poslať na spoločný účet.

Zlaté Moravce

SK74 1100 0000 0029 2184 8304