Podporiť službu

Svoje dary a desiatky môžeš darovať aj elektronicky na číslo účtu lokality, ktorej si súčasťou.
Ak chceš podporiť našu službu, svoj dar môžeš poslať na spoločný účet.

Nové Zámky

SK93 1100 0000 0029 4303 5478