Zapoj sa 8. - 28. Januára 2024

Zaregistrovať sa

Našou prioritou v tomto čase je hľadať BOHA najprv v modlitbách. Toto robíme v našich lokalitách na začiatku každého roka cez 21-dňový pôst.

Zámerne máme tento čas na začiatku roka. Spolu očakávame a hľadáme nášho BOHA ako prvotinu, dôverujeme Jeho prerazeniu ako príliv do našich životov, do domácnosti, do našich zborov/miest a do nášho národa.

Ak sa plánuješ zapojiť do Pôstu 21, povzbudzujeme ťa, aby si tak urobil/a nasledovným spôsobom:

  • Zapoj sa do 21-dňového pôstného plánu, kde sa budeme spolu zdielať o duchovnom zdraví. Každodenne stíšenie budeme zdielať na našej webstránke a aj na modlitebnej sieti.
  • Modli sa denne.
  • Zúčastni sa modlitebných stretnutí vo svojej lokalite.

Je dôležité sa registrovať, aby ti prišiel každý deň náš 21-dňový pôstný plán!

Ďakujeme, že sa k nám pridávaš na cestu modliteb a pôstu v mesiaci január. Keď sa pôstime, umožňuje nám to prestať sa zameriavať na veci, ktoré nás rozptyľujú a naladiť sa na Boží hlas a Jeho vedenie skrze modlitbu. Veríme v prielom spoločne aj individuálne a vieme, že keď sa k nám pridáš, bude to mocné aj efektívne.

Nie sme pasívna cirkev, ale vášnivá v prinášaní zmeny. Modlíme sa, aby v priebehu mesiaca január Boh priniesol jasnosť a porozumenie do toho, v čom Mu dôveruješ. Nezabudni si zapísať, ale aj povedať ľuďom o všetkých dobrých veciach, ktoré sa tento mesiac udiali cez modlitbu a pôst.

Biblický pôst je dobrovoľné vzdanie sa/abstinovanie od jedla a/alebo nápoja s cieľom rozvíjania našej intimity s Bohom. Cez skutok sebadisciplíny , ktorá je základom toho, čo znamená byť učeníkom Ježiša Krista, zámerne trávime viac času s Bohom na modlitbe. Je to tak, že modlitba je spojenie sa s Bohom a pôst je odpojenie sa od sveta.

Veríme, že pôst je vitálnou/živou súčasťou života s Bohom. Pôst je očakávaná sebadisciplína v Starom i Novom zákone. Napríklad Mojžiš sa postil minimálne dve zaznamenané štyridsaťdňové obdobia. Ježiš sa postil 40 dní a pripomínal aj svojim učeníkom postiť sa, „keď sa postíte..., nie ak sa postíte...“

Pôst umožňuje Duchu Svätému odhaliť tvoj skutočný duchovný stav. Duch Svätý oživí Božie slovo v tvojom srdci a Jeho pravda sa stane pre teba viac zmysluplnou! Pôst môže premeniť tvoj modlitebný život na bohatšiu a viac osobnú skúsenosť. Môže spôsobiť dynamické osobné prebudenie v tvojom vlastnom živote a spraviť ťa kanálom prebudenia pre ostatných.

Ak si sa ešte nikdy predtým nepostil, alebo si sa postil mnohokrát, alebo si už v pôste veteránom, sme nadšení z toho, čo Boh bude robiť týchto prichádzajúcich 21 dní, ako Mu povieš: „Bože, chcem Ťa a hľadám viacej z Teba v modlitbe a pôste.“

Je veľa spôsobov ako sa môžeš postiť.

  • Pôst na vode  - vzdáš sa akéhokoľvek jedla
  • Danielov pôst - iba na ovocí a zelenine
  • Pôst od médií - vzdáš sa akýchkoľvek médií
  • 7-dňový pôst - postiš sa s nami jeden týždeň
  • Obedový pôst - zapojíš sa do pôstu každý deň počas obeda
  • Postíš sa jeden deň v týždni - oddelíš si jeden deň v týždni. Ideálne v deň, keď sa budeš môcť zúčastniť modlitieb.
  • Vytvor si svoj vlastný spôsob pôstu.


My ti odporúčame Danielov pôst. Je to podložené na Danielovom spôsobe pôstu a jeho duchovnom zážitku, ktorý nachádzame v knihe Daniela v Biblii. Je to čiastočný pôst, ktorý je veľmi silne zameraný na zeleninu a ďalšie zdravé jedlá - táto forma jedla je čistá a jednoduchá.

Akokoľvek sa rozhodneš, či sa vzdáš jedla alebo sociálnych médií, je to forma sebazapierania, kedy sa zameriavame na modlitby a približujeme sa svojim srdcom k srdcu nášho BOHA.

Prosím pamätajme, že každá osoba je iná a preto len ty sám sa rozhoduješ, čo je zdravé a bezpečné pre teba.

21-dňový pôstny plán