Podporiť službu

Svoje dary a desiatky môžeš darovať aj elektronicky na číslo účtu lokality, ktorej si súčasťou.
Ak chceš podporiť našu službu, svoj dar môžeš poslať na spoločný účet.

Nitra

SK68 1100 0000 0026 2919 6599