eGroup

Vystrojujeme ľudí pre život SKRZE vIERU V Ježiša Krista

ČI si povolaný 

do .

chceme ťa vystrojiť k šíreniu božieho kráľovstva.

On ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela.
Efezanom‬ ‭4:11-12‬ ‬

Shout 2021Church Online

SOm tu nový

Church Online

Online

Church Online

Novinky

Equippers eGroup Resources

Gateway college