09

Viera pre podnikanie

Žalm 37,23

„Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu.“

Modlime sa za svoje podnikanie alebo za podnikanie ľudí v našich zboroch.

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Vždy som na správnom mieste, v správny čas, lebo Ty vedieš moje kroky. Žiaden útok na mňa ani moju prácu (podnikanie) neuspeje. Tvoj Duch ma vedie a dáva mi múdrosť robiť správne rozhodnutia ohľadom mojej práce. Božou milosťou sa dokonca aj moje chyby obrátia na dobré. Ako dávam, je mi dané. Dobrá miera, natlačená, natrasená, prekypujúca. Ty si verný, Tvoje zdroje nemajú konca, zásobuješ ma. Tvoje požehnania prinášajú bohatstvo, Ty nepridávaš stres ani bolesť. Toto znamená pracovať pre Kráľovstvo. Ty si na mojej strane.”