09

Dnes sa modlím za čerstvé pomazanie.

Žalm 92,10

„Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní.“

Pomazanie = to čo oddeľuje osobu, miesto, vec na Božie použitie. 

Dnes potrebujem čerstvé pomazanie z týchto troch dôvodov:

1. Boh chce občerstviť a upokojiť unavených cestovateľov.

Starodávny zvyk pohostinnosti a rešpektu pre hostí a návštevu bol pomazať ich hlavu olejom. Olej bol zmiešaný s rôznymi vôňami, aby občerstvil unavených cestovateľov.

V Žalme 23,5 sa píše „hlavu mi natieraš olejom”. Dávid si predstavuje, ako sedí pri Božom banketovom stole, zatiaľ čo jeho protivníci sa zhromažďujú všade okolo. Byť v Božej prítomnosti Dávida omladil a dal mu silu čeliť všetkým výzvam a tlakom života. Jeho nepriatelia sa mohli posmievať a revať, ako chceli, ale v Božej prítomnosti a s Božím pomazaním by Dávid hodoval a bol občerstvený.

2. Boh chce, aby z tvojho života bol prebytok.

Podľa znalca Biblie Matthewa Henryho a jeho biblického komentára napísaného v roku 1710 sa Božie pomazanie spomínané v 23. Žalme vzťahuje na to, že vás požehná Duchom Svätým na celý váš život – natoľko, že váš pohár spasenia pretečie.

Jeho pomazanie nie je len preto, aby uspokojilo vaše potreby, ale aby vám dalo „ozdobu a potešenie“.

Boh si ťa ctí. On ťa žehná. Až tak, že pretečieš.

3. Boh chce zlomiť jarmo.

Možno si už počul vetu: „Je to pomazanie, ktoré láme jarmo“.

Pochádza z tejto časti písma:

Izaiáš 10,27

„A stane sa toho dňa, že uhne jeho bremeno z tvojho pleca a jeho jarmo z tvojej šije, a bude zničené jarmo pre svätý olej.“

Jarmo je to, čo sa používalo okolo krku volov, aby pomohlo ovládať zviera. Obmedzovalo to jeho pohyb. Ak voly začali vybočovať z kurzu, jarmo sa použilo na ich stiahnutie. Aj keď je vôl veľmi silný, toto malé jarmo mu bráni robiť to, čo chce.

Jarmo, s ktorým žiješ, môže vyzerať ako ... niečo, čo ťa obmedzuje, niečo ťa ťahá späť, niečo, čo ti bráni robiť to, čo Boh chce, aby si robil.

Čuduješ sa, prečo sa nemôžeš dostať dopredu alebo prečo je všetko boj. Je to kvôli jarmu, ktoré ťa ťahá dole. Chudoba, nedostatok a ledva prežívanie sú jarmom. Negatívne slová, ktoré boli nad tebou vyslovené, sa stanú jarmom, keď spôsobia, že sa stiahneš späť. Rôzne druhy vecí sa môžu stať jarmom.

V tomto verši sa hovorí, že pomazanie láme jarmo.

„Pomazanie“ alebo „olej“, o ktorom sa hovorí v tomto verši, je slovo „shamen (šamen)”

„Shamen“ sa dá najlepšie opísať ako „tučnosť“.

Doslovný preklad by teda znel: „Kvôli tuku sa zničí jarmo.

Anglický preklad NIV to dobre prekladá: „V ten deň bude ich bremeno zdvihnuté z vašich pliec, ich jarmo z vašej šije; jarmo sa zlomí, lebo si tak vyrástol.“

Tak si to predstav ... tu je vôl s jarmom na krku, zotročený vôli svojho pána a nútený k životu v otroctve. Nakoniec sa však stane tak zdravým a tučným, že mu jarmo jednoducho praskne z krku. Ten vôl je teraz voľný!

A to je obraz pre každého z nás, keď sa ocitneme zviazaní, utláčaní alebo bití do podriadenosti nepriateľom. Jednoducho kŕmime svojho ducha Slovom vo dne i v noci... aj keď je to ťažké... najmä keď je to ťažké... pokračujeme v uctievaní, chválach, modlitbách a spoločenstve a kúsok po kúsku sa stávame takými zdravými a silnými – tak „tučný“ – že zrazu musí jarmo útlaku prasknúť.

Pomazanie láme jarmo. Tučnosť, váha, bohatstvo a autorita, ktoré objavujeme v Kristovi, ničí jarmo!

Pomaže ti hlavu olejom. Hoduj a osviež sa dnes.