08

Dnes sa modlím za viac Tvojej prítomnosti

Exodus 33:14

„On odpovedal: „Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku.“

 

Prítomnosť = schopnosť Boha byť „prítomný” v životoch ľudí

My potrebujeme nielen poznanie Boha, ale teraz, viac ako nikdy, potrebujeme Božiu prítomnosť. V našich dňoch. V našich domovoch. V našich vzťahoch. V našich zboroch. V našich prácach a povinnostiach.

Ako veriaci tu potrebujeme byť práve teraz. V Jeho prítomnosti. Vo svete je mnoho rôznych informácii a názorov, ktoré prichádzajú k nám. Je mnoho vecí, ktorým chceme porozumieť. No teraz... viac ako nikdy... potrebujeme mnoho, mnoho momentov v Jeho prítomnosti.

V živote nie je nič také odmeňujúce ako nasledovanie Božej prítomnosti.

V Jeho prítomnosti nachádzame všetko, po čom túži naša duša, aj náš svet. Napríklad ako je útecha, pokoj, radosť, sloboda, osvieženie a uzdravenie.

Boh bol prítomný už od začiatku času. Celý čas počas Biblie, od Mojžiša a stánku stretávania až po učeníkov a Letnice. Celý čas čítame, ako je Boh prítomný - spoznávanie Jeho ľudí v reálnych, transformujúcich cestách.

V Starom zákone bola na svätosť Boha potrebná absolútna čistota, ak by ste chceli vstúpiť do Jeho prítomnosti. Božia prítomnosť bola tak mocná, že zabila dvoch synov Árona, hlavného kňaza. Aké to môže byť stresujúce, snažiť sa byť až tak čistý.

Je dôležité, že si pripomíname váhu Božej prítomnosti. Čítame taký príbeh a až uvažujeme o tom, či by to nemohol byť nejaký iný Boh. No Boh je rovnaký dnes, včera, zajtra a naveky. Jeho prítomnosť je stále taká mocná.

Ale vďaka Ježišovi, my už môžeme prísť pred Boha a vstúpiť do Jeho prítomnosti a je jedno akí sme svätí alebo čistí.

Ježiš vstúpil na to sväté miesto za nás a vytvoril nám bezpečnú cestu, aby sme vstúpili do Božej prítomnosti.

Pamätáme si aká ťažká táto vec je? Pamätáme si, že môžeme vstúpiť do Božej prítomnosti? Máme stále úžas a úctu k Jeho prítomnosti?

A ak by to nestačilo – skrze Ježišovu smrť mohol Boh teraz zaplaviť Zem svojou prítomnosťou. Letnice znamenajú silný začiatok globálneho hnutia sily Božej prítomnosti, ktorá sa šíri po celej Zemi.

A nielen na Zemi, ale aj v nás.

Kristus porazil moc hriechu a smrti a vytvoril cestu pre teba a mňa, aby sme sa stali novým chrámom Božej svätej, mocnej prítomnosti. Nielenže môžeme vstúpiť do Božej prítomnosti, ale vďaka Duchu Svätému teraz nesieme Božiu prítomnosť.

Aká krásna vec – nielen odpustenie našich hriechov. Ale schopnosť tešiť sa a žiť v Božej prítomnosti. Robiť bežné, každodenné veci a tešiť sa z Božej prítomnosti. Mať schopnosť tešiť sa z Božej prítomnosti pri vešaní bielizne!

Takže teraz, keď sme si pripomenuli váhu Božej prítomnosti, akú reakciu si to vyžaduje?

Pokora je to, čo priťahuje Božiu prítomnosť.

Dnes. zajtra. A to každý deň. Neustále prichádzame do Jeho prítomnosti s úprimnosťou. Nestretne ťa na mieste, ktoré nie je skutočné. Takže, ak sa Ho snažíš hľadať, ale niečomu sa vyhýbaš, pokúšaš sa opäť zošiť závoj, ktorý tak láskyplne roztrhol na dve časti.

Povedz Mu, ako sa cítiš. Otvor miesta svojho srdca, pri ktorých si príliš zahanbený alebo vystrašený, aby si ich vypustili na svetlo. Dovoľ Mu, aby zaplavil tvoje obavy svojou neúprosnou láskou a zaži prítomnosť, ktorú môže ponúknuť iba milosť.

V Božom kráľovstve je veľa vecí, ktoré sú v napätí a jednou z nich je, že môžeme smelo prísť k trónu milosti, do Božej prítomnosti. Ale prichádzame aj pokorne.

Odvážne a pokorne. Áno, môžeš oboje! Môžeš mať vzťah s Bohom smelo a pokorne.

Jakubov list 4,10

„Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.“

Modlíme sa, aby si si dnes viac uvedomoval Jeho prítomnosť. V Jeho prítomnosti máš k dispozícii nevyčerpateľný zdroj radosti, sily, obnovy a odpočinku. Nájdeš tam všetko, čo potrebuješ a po čom tvoja duša túži.

Žalm 139,5-10

„Obkľučuješ ma zo všetkých strán,
svoju ruku kladieš na mňa.
Žasnem nad tvojím poznaním,
je privysoko, nedosiahnem ho.
Kam by som odišiel pred tvojím Duchom,
kam by som utiekol pred tvojou tvárou?
Keby som vystúpil na nebesia, si tam,
keby som si ustlal v podsvetí, si tam.
Keby som mal krídla rannej zory a
usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori,
aj ta by ma priviedla tvoja ruka a
tvoja pravica by sa ma ujala.“