07

Dnes sa modlím, aby si išiel predo mnou ako vodca a strážca môjho života.

Izaiáš 45,2

Ja pôjdem pred tebou a vyrovnám kopce, bronzové vráta rozlámem a železné závory dolámem.“

Žijeme vo svete kde neustále hľadáme, usilujeme sa a túžime po tom, aby nás niekto viedol a rozumel nám. Ale až kým nevložíme vedenie nášho života tomu, ktorý nás sformoval a stvoril, nenájdeme múdrosť, po ktorej tak túžime.

Boh nás stvoril so zámerom. On má špecifickú a jedinečnú budúcnosť pre teba a pre mňa. Vďaka Bohu, On nám nielen povie, čo máme robiť, ale sľúbuje nám, že nás povedie a bude pri nás na každom kroku tejto cesty.

Dávid by nám vedel hovoriť o tomto vedení. Ako mladý pastier to bola práve jeho zodpovednosť strážiť a starať sa o ovce jeho otca. Židovský pastieri zvykli chodiť pred svojim stádom. Ovce neboli hnané ale vedené. Ovce rozpoznávali hlas svojho pastiera, dôverovali mu lebo mali skúsenosť s jeho opaterou.

Ako Dávid rástol vo svojom vzťahu s Bohom, napísal tieto verše zo Žalmu 23,1-3

„Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.“

Božie primárne vedenie dostávame cez Jeho slovo.  

Žalm 119,105

„Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.“

Ak by sme si našli viac času na čítanie, študovanie a meditovanie nad Božím slovom, zistili by sme, že sa budeme menej času trápiť  a sužovať nad tým, čo robiť.

Ježiš nám tiež zasľúbil, že tým, čo veria majú Ducha Svätého a ten ich bude uvádzať do celej pravdy (Ján 16,13).

Ak čítame Božie slovo a oddeľujeme si čas na hľadanie Pána, môžme mať istotu, že Duch Svätý nás bude viesť.

Ktoré z tvojich životných plánov sa ukazuju ako prehliadka s vlastným sprievodcom a pritom sa nespoliehajú na Boha ako sprievodcu?

Si ochotný urobiť krok späť a dovoliť JEMU ísť vpredu pred tebou?

Akýmkoľvek rozhodnutiam dnes čelíš, zver ich BOHU a dôveruj Mu, že On ťa povedie.

Otvor svoju Bibliu, vnor sa do nej, hľadaj Hospodina a Jeho pravdu a odpovede, ktoré tvoje srdce potrebuje dnes prijať.

Príslovia 3,6

„Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“