07

Viera pre spasenie

Rimanom 10,13

Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.”

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Tvojou túžbou je, aby každý bol spasený a aby každý poznal pravdu. Tvojou túžbou je, aby naše deti boli spasené. Tvojou vôľou je, aby ľudia v našom meste Ťa poznali. Ja sa nehanbím za evanjelium Ježiša Krista, lebo viem že práve Jeho moc vie spasiť a zachrániť každého kto v neho uverí. Prehlasujem, že každý člen mojej rodiny príde do Božieho kráľovstva, bude spasený, naplnený Duchom a bude žiť vo víťazstve. Ďakujem Ti Otče, že vylievaš svojho Ducha na každého člena rodiny. Dnes je deň spasenia.”