06

Viera pre majetok

Žalm 37,34a

„Dúfaj v Hospodina, pridŕžaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu.

Pridaj sa k modlitbe za svoju rodinu, za cirkev a za každého, kto očakáva prerazenie v oblasti majetku. 

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Ďakujeme Ti, za všetky zasľúbenia, ktorými nám komunikuješ svoju túžbu dať nám zem. Všetko vlastníctvo patrí Tebe a Ty ho vieš dať komu chceš. Ty si vždy dával svoju zem do vlastníctva svojim ľuďom. To požehnanie, ktoré si dal skrze zmluvu so svojim ľuďom je otvorené aj pre nás. Tvoje slovo hovorí, že ak sa budeme radovať v Tebe, Ty naplníš túžby nášho srdca. Požehnaš nás, budeme vlastniť zem a majetok nad naše očakávanie. Zatvor každé dvere, ktoré nie sú pre nás a otvor tie správne dvere pre nás.”