05

Viera pre budúcich partnerov

Jeremiáš 29,11

Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.”

Modli sa za seba, za niekoho blízkeho alebo za budúcich manželov tvojich detí.

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Tvoje slovo hovorí, že dobrá/ý manžel/ka môže prísť len od Pána. Modlím sa teda, aby si mi priviedol dobrého a zbožného manželského partnera, keď na to bude správny čas. Tvoje plány sú na dobro, nie na katastrofu. Si s týmto budúcim manželským partnerom/kou a dohliadaš na neho/ňu počas každého obdobia a fázy jeho/jej života.

Uchráň ho/ju pred každým nebezpečenstvom. Daj mu/jej srdce, ktoré Ťa túži viac spoznať.

Daj mu/jej, aby sa denne prispôsoboval/a Tvojmu zámeru pre svoj život, aby nezišiel/la z Tvojej určenej cesty.”