04

Viera pre zdravé manželstvá

Rimanom 15,5-6

Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.”

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Dvaja sa majú lepšie ako jeden a manželstvo je tvoj nápad. Rozhodli sme sa pozdvihnúť jeden druhého tak, ako si nás na to stvoril. Tvoja milosť je vždy dostatočná. Bez ohľadu na to, čomu čelíme ja a môj/a manžel/ka, tvoja milosť nám stačí. Naplň náš domov svojím Duchom. Toto je plodné manželstvo – plné lásky, radosti, pokoja, trpezlivosti, láskavosti, dobroty, vernosti, krotkosti a sebaovládania.

Nech z našich úst nevychádzajú žiadne skazené reči, ale len to, čo je užitočné pre budovanie nášho manželského partnera. Náš domov je vybudovaný na Tvojej múdrosti. Toto manželstvo a náš domov bude domom modlitby, uctievania, radosti a splní účel, ktorý si s ním zamýšľal.”