04

Dnes sa modlím, aby si uspokojil môj hlad.

Matúš 5,6 – „Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.”

Hlad = Zúfalá túžba človeka.

Počas týchto 21 dní sa postíme, aby sme vytvorili hlbší hlad po Bohu. Pôst je prostriedok, ktorý podnecuje náš fyzický hlad, aby zvýraznil náš duchovný hlad.

Každý človek pociťuje duchovný hlad. Veď sme boli stvorení na Boží obraz – aby sme poznali svojho Stvoriteľa a boli s Ním vo vzťahu. Ale ako hriešne ľudské bytosti sme sa stali majstrami v tom, ako utlmiť naše duchovné túžby inými záľubami.

Ak si nedáš pozor môžeš zakrývať nespokojnosť a bezúčelnosť, ktorú pociťuješ pri iných záľubách. Ale túžba sa vracia, ešte silnejšia ako predtým.

Vieš, bol si stvorený, aby si našiel uspokojenie v Bohu. Tvoje srdce bude nepokojné, kým nenájdeš odpočinok v Ňom.

Žalm 107,9 hovorí: že dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Uspokojí túžiacu dušu. V pôvodnom jazyku slovo „túžba“ znamená „byť nedočkavý alebo chamtivý alebo smädný“.

Počas tohto pôstu buď dychtivý a chamtivý, aby ti Boh dal viac svojho Ducha, svojho presvedčenia, múdrosti, moci a pomazania.

Nasýti ťa a naplní ťa dobrými vecami – dnes, keď sa postíš, aj v nadchádzajúcom roku.

„Napĺňa dobrými vecami“ má mnoho definícií a hovorí tieto sľuby do tvojho života:

  • „byť naplnený“ – Ktoré veci na zozname dôvodov prečo sa postíš, predstavujú prázdnotu? Budeš naplnený!
  • „hojnosť“ – Pre nedostatok v akých oblastiach sa postíš? Dostaneš hojnosť.
  • „aby bolo dosiahnuté“ – Čo žiadaš od Boha, aby urobil teraz a v roku 2023? Bude to splnené.
  • „naplň ruku“ – Keď sa postíš, modlíš a si verný v dávaní, On naplní tvoje ruky.
  • „byť ozbrojený“ – Útočil na teba nepriateľ neúnavne? Budeš ozbrojený.
  • „naplniť“– Existujú sny, kvôli ktorým sa postíš? Budú splnené.
  • „dosiahnuť, dokončiť“ – Cítiš sa slabý pri pôste? Kristova sila sa v tebe naplní a zavŕši!
  • „potvrdiť“ – Keď sa postíš, hľadáš potvrdenie v nejakých rozhodnutiach? Bude ti dané.
  • „zasvätiť“ – Túžiš byť viac zasvätený Kristovi – viac oddelený pre Jeho zámer, viac oddaný na ceste svätosti, vplyvnejší v životoch ľudí okolo teba? Budeš zasvätený.

Dnes, kde je to potrebné, čiňte pokánie z toho, že ste našli uspokojenie bez Ježiša.

On sám je jediný spôsob, ako zažiť duchovnú plnosť. A nezabudni využiť každý kúsok potenciálu z pôstu tým, že si vyhradíš čas, ktorý stráviš v modlitbe a naplníš sa Slovom.