03

Viera pre financie

Filipanom 4,19

Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.”

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Pokiaľ ťa budem naďalej hľadať, spôsobíš to, aby som prosperoval! Všetko patrí Tebe, takže dnes sa vzdávam svojich financií, svojej práce, svojich starostí a problémov – všetko v mojom živote je v Tvojich rukách.

Všetky tieto veci patria Tebe a sú Tebou požehnané. Keď hľadám najprv Božie kráľovstvo, nikdy nebudem mať nedostatok. Keď sa dávanie a štedrý duch stane mojím životným štýlom, nadprirodzená hojnosť sa stane mojím svedectvom! Tvoje požehnania ma prenasledujú a predbiehajú. Tvoje zaopatrenie presahuje moju potrebu. Som plne presvedčený/á, že si schopný a ochotný.”