03

Dnes som si vedomý toho, že si môj Otec.

1 Jánov list 3,1 – “Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi."

Otec = úloha Boha ako životodarcu, autority a mocného ochrancu.

Naše modlitby počas tohto pôstu budú formované naším chápaním toho, kto je Boh. Dnes ti chceme pripomenúť, aby si k Nemu pristupoval ako k svojmu Otcovi.

Na začiatku modlitby Otčenáš, kde sa hovorí: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje “, slovo, ktoré tam Ježiš použil pre oslovenie „Otec“, bolo aramejské slovo „abba“.

Nemáme dobré slovo na preklad slova „abba“ do slovenčiny. Ale nesie to význam: „On je môj ocko”.

Zdá sa, že v Novom zákone sa toto slovo stalo tak významným slovom, že ho často používali, čím zachytili niečo z nového chápania Boha raných kresťanov – „Je to môj ocko“.

Ježiš hovoril, že by sme sa mali k Bohu modliť ako dieťa, ktoré prichádza k svojmu otcovi.

Modlíš sa tak?

Ako malé dieťa, ktoré si niečo pýta od svojho otca, ktorého miluje a vie, že je ním milované?

Keď deti niečo chcú, nerobia si starosti s použitím správnych slov. Len otvoria ústa, vylejú svoje srdce a nakoniec ich otec príde na to, o čo ho žiadajú. Deti sa netrápia s čakaním a číhaním na ten správny moment.

Nemyslia si, že niečo je príliš veľké na to, aby o to svojho otca požiadali, a taktiež si nemyslia, že niečo je príliš malé na to, aby si to od svojho otca vypýtali.

Deti sa neboja toho, že by si o nich otec myslel niečo zlé, keď si od neho niečo pýtajú.

Uvedomuješ si, že Boh chce, aby si Ho o veci žiadal? Boh je starostlivý Otec a chce svojim deťom dávať dobré dary.

Takže na začiatku tohto pôstu poďakuj svojmu Otcovi za to, že tu bol pre teba minulý rok.

Ďakuj mu za dobré dary, ktoré ti dal. Ďakuj Mu, že ťa ochraňuje a stará sa o teba. Potom si pýtaj od svojho Otca to, po čom túžiš. Nečakaj na správne slová. Len otvor svoje ústa a vylej si pred Ním svoje srdce.