21

Viera pre víziu na rok 2024

Prvý list Korinťanom 2,9

„Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.“

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Sľubuješ nám, že dostaneme múdrosť, tak teraz, Pane si pýtam múdrosť na tento rok, vediac, že ​ju dávaš zo svojej hojnosti. 

Uznávam svoju závislosť na Tebe a ďakujem Ti, že to, čo sa zdá byť pre mňa nemožným, Ti dáva slobodu, aby si mohol pracovať v mojom živote. 

Pomôž mi kráčať v novej úrovni dôvery v Teba. 

Máš plány, aby som prosperoval a dávaš mi nádej a budúcnosť. Ďakujem, že mi túžiš odhaľovať sny a vízie v čase môjho bdenia a spánku.

Budem jasne počuť Tvoj hlas pre rok 2024. Modlím sa za viac Tvojich plánov a menej mojich vlastných plánov. 

Verím Ti, že všetko čo robíš, spolu pôsobí pre moje dobro.“