21

Dnes sa modlím za víziu a jasnosť pre rok 2023.

Prvý list Korinťanom 14,33

„veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách“

Joel 2,28

„A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia”

 

Vízia = stretnutie s Bohom, pri ktorom ti On odovzdá špeciálne zjavenie, niečo nadprirodzené prezentované na vyjadrenie toho, čo sa stane v budúcnosti.

 

Je dôležité, aby sme sa ako Boží ľud dnes pozerali na svet z Božej perspektívy.

 

Boh nám chce odhaliť niečo zo zjavenia o území Božieho kráľovstva. Teraz.

 

Veríš tomu?

 

Mnohí z nás hľadajú víziu a jasnosť do budúcnosti a roka, ktorý práve prichádza. Tá vec o jasnosti je, že najčastejšie prichádza vtedy, kedy si sústredíme naše srdcia na žatvu.

 

Modli sa za dnešnú úrodu. Modli sa za misijné pole, do ktorého ťa Boh umiestnil. Keď sa budeš modliť za ľudí, ktorých Boh dal do tvojho sveta, tvoje srdce porastie, získaš Jeho perspektívu a veľa vecí sa začne vyrovnávať. Je nám jasnejšie, kam sa musíme sústrediť na nadchádzajúcu sezónu. Je jasnejšie, ako musíme formovať svoju prácu, týždne a rytmy. Je jasnejšie, kde musíme urobiť úpravy. Alebo Boh začne v našom srdci rodiť nový sen.

 

Ak sa cítiš na konci svojich síl alebo si nie si istý, ako premýšľať o nasledujúcom roku, je to v poriadku. Prostriedky na uvoľnenie novej vízie a iniciatívy ešte nie sú v nás. Nevieme to nájsť v sebe. Trávime čas s Bohom, aby sme zistili, čo je v Ňom.

 

Boh ti chce odhaliť skryté veci, ktoré práve teraz nevidíš.

 

Keď ukončíš tento 21-dňový pôst, poďakuj Bohu za všetko, čo ti počas posledných 3 týždňov zjavil. A ďakuj Mu za všetko, čo má ešte odhaliť. Keď sa obzrieme späť, často vidíme, čo Boh urobil, a môžeme jasnejšie vidieť, ako nás láskavo viedol. Takže možno nebudeš môcť vidieť všetko ovocie pôstu – zatiaľ!

 

Našou modlitbou za teba je, aby si 2023 začal plný očakávaní, viery a vízie do tohto roka. Bohom zamýšľaná budúcnosť pre teba, ako sa stále opakuje v Jeho Slove, je vopred naplánovaná, s veľkým zasľúbením a zámerom. Môžeš byť z toho nadšený!

 

 _______

 

Ďakujeme, že si sa zaviazal modliť sa s nami a že si sa k nám pridal na Pôst 2023.

 

Modlíme sa, nech si za posledných 21 dní zažil Božiu prítomnosť spôsobmi, na ktoré nikdy nezabudneš. Modlíme sa, aby ti Boh otvoril oči pre veci, ktoré si nikdy predtým nevidel. Modlíme sa, aby účinok týchto 21 dní zasiahol hlboko do tvojho života, v tvojej cirkvi, v tvojej komunite a priniesol veľa ovocia.

 

Nemôžeme sa dočkať, kedy budeme oslavovať všetko, čo Boh urobil, a preto by sme teba radi povzbudil, aby si sa podelil o svoje svedectvá s miestnym pastorom alebo vedúcim skupinky.