20

Viera pre naše mesto

Jeremiáš 29,7

„Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho.“

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Ďakujem Ti Bože, že si nás povolal do tohto mesta. Títo ľudia sú stvorení na Tvoj obraz. Toto je Tvoje miesto a Ty túžiš po tom, aby prosperovalo. Nepriateľ je útočník a nemá žiadnu autoritu, aby konal na našom území. 

Rozhodli sme sa vidieť to, čo Ty dokážeš a nepozerať sa na obrov v našom meste. Neexistuje žiaden múr ani prekážka, ktorú by si nemohol odstrániť, aby ľudia mohli počuť evanjelium a byť spasení. 

Zjavenie prichádza k vďačným. Keď Ťa chválime, ukazuješ nám svoje večné zámery s týmto mestom. Zrodia sa nové iniciatívy, aby priniesli Tvoju lásku a starostlivosť Tvojmu ľudu."