20

Dnes sa modlím, aby sa pre mňa oživilo Božie Slovo s novým zjavením.

Žalm 119,18

„Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona.“

Zjavenie = odkrytie alebo vynesenie na svetlo toho, čo bolo pred tým skryté alebo videné nejasne.

 

Počas tohto pôstu sme verili v prielom. Prielom vždy začína tým, že k nám prichádza Boží hlas.

 

To si vyžaduje prenasledovanie Boha a robenie vecí, ktoré spôsobia nebeskú odpoveď.

 

Žalm 29,5

„Hlas Hospodina láme cédre. Hospodin vyvracia libanonské cédre.“

Jeho hlas má moc prelomiť veci v tvojom živote.

 

Sila slov pochádza od Boha. Boh stvoril všetko viditeľné i neviditeľné slovami. Mohol použiť myšlienky alebo mohol použiť svoje ruky. Ale On sa rozhodol všetko prehovoriť do bytia.

 

A Boh stále hovorí. V priebehu času sa nezmenil. Zachováva slová, ktoré už povedal... a On hovorí aj nové čerstvé veci.

 

Božia túžba spojiť sa s nami je väčšia ako naša túžba hovoriť s Ním. Nedovoľ nepriateľovi, aby ti klamal, že Boh nemá nič, čo by ti chcel ukázať, povedať, zjaviť.

 

Chce ti ukázať veci a dať ti vízie.

 

Chce hovoriť tichým hlasom.

 

Chce ti ukázať veci prostredníctvom stvorenia.

 

Chce ti zdôrazniť jedno slovo v písme.

 

Chce k tebe hovoriť prostredníctvom kázaného slova alebo uctievania.

 

Počuť Boží hlas si vyžaduje pokoru. Nie je Bohom, ktorý kričí do chaosu a pokúša sa prehlušiť všetky ostatné hlasy. Je Bohom pokoja a trpezlivosti, ktorý čaká, kým Mu otvoríme svoje srdce a budeme Ho počúvať. Aby si otvoril Slovo a počúval.

 

Slovo Božie je to, čo je isté v každej generácii.

 

Slovo má čerstvé zjavenie – veci, ktoré ti Boh chce ukázať – denne.

 

Lukáš 8,18

„Dávajte pozor, ako počúvate: Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo si myslí, že má.““

Ak sa cítiš zaseknutý alebo nepočuješ Boha – poslúchol si poslednú vec, ktorú ti povedal?