02

Viera pre zjavenie

Žalm 119,105

Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.”

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Duchu Svätý, prosím, aby si sa mi zjavil a dal mi nové sny a nové vízie. Modlím sa, aby si so mnou tento mesiac hovoril osobne, aby sa moja vízia zladila s Tvojou. Ďakujem Ti, že so mnou chceš hovoriť a chceš mi odhaliť a potvrdiť svoje plány.

Zjavenie Tvojho slova dáva svetlo na moju cestu. Keď budem hľadať Tvoje slovo, dostanem zjavenie, aké možnosti voľby a rozhodnutia mám robiť. Nech sú všetky ostatné zvuky, ktoré nepochádzajú od Teba, zoslabené v mene Ježiša a nech je zosilnený Tvoj hlas!”