02

Dnes sa modlím za čisté srdce.

Žalm 51,12 – „Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!”

Čisté srdce = čistota v srdci; úprimnosť srdca voči Bohu.

Čisté srdce a čisté svedomie nás dostávajú do pozície prijímať od Boha. Na druhej strane hriech bráni Božiemu dielu v našom živote.

Skvelá modlitba, ktorou sa hneď od začiatku pôstu nastavíme na prijimanie od Boha je: „Dnes sa modlím za čisté srdce“.

Ako to vyzerá?

1. Vyžaduje si to prichádzať k Bohu s pokorou.

— Pokora znamená vidieť sa takí, akí v skutočnosti sme, padlí v hriechu a bezmocní bez Boha.

— Pokora priťahuje Božiu prítomnosť.

— Pokorné srdce je otvorené voči Božiemu vedeniu a Boh ho môže ľahko správne nasmerovať.

2. Zahŕňa to vyznanie nášho hriechu, čo je nevyhnutné pre vzťah s Bohom.

Hriech sa dokáže pomaly votrieť a zapĺňať trhliny a štrbiny nášho duchovného života; podobne ako sa prach hromadí v dome, ktorý nie je uprataný. Deje sa to tak postupne, že si to ani nevšimneme. Pôst nám však otvára oči, aby sme sa videli z Božej perspektívy.

Hriechy, ktoré sme si predtým nevšimli, sú zrazu zrejmé.

Pôst je neuveriteľne účinný spôsob, ako sa dostať do zákutí našej duše a vyniesť všetky tie zaprášené staré zvyky, pokryvené zmýšlanie a hrdzavé postoje na svetlo Božej pravdy.

Keď sa dnes modlíš a postíš, popros Boha, aby ti ukázal všetky oblasti, kde by si potreboval duchovnú regeneráciu a aby ti znova obnovil radosť zo spásy.

Daj sa dnes s Bohom do práce. Vyznaj mu svoj hriech. Modli sa s odvahou a vedomím toho, že On ťa chce naplniť Jeho životom a pokojom.

Ak vyznávame naše hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.