19

Viera pre našu celosvetovú rodinu

Žalm 96,3 ROH

„Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy.“

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Ďakujem ti, Bože, že si nás požehnal celosvetovou rodinou Equippers. Modlíme sa za každé mesto, krajinu a kontinent, kde si nás ustanovil. 

Ty si Ten, kto udržiava a napĺňa každú potrebu. 

Každý deň je získavaná pôda pre Tvoje Kráľovstvo. Pozemky a majetky sú naším dedičstvom. Každé priekopnícke dielo je Tebou požehnané a obľúbené. Otváraš dvere a prinášaš nové príležitosti.

Posielaš nových lídrov a privádzaš robotníkov do žatvy. Evanjelium sa odvážne hlása a tisíce ľudí nájde v Tebe nádej. Ďakujeme Ti za Tvoju ochranu nad každým pastorom na celom svete."