19

Dnes sa modlím za radosť a potešenie v mojom srdci.

Kazateľ 5,17-19

„Hľa, čo som ja videl — dobro, ktoré je pekné: jesť, piť a vidieť dobro v celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha pod slnkom počas vymeraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, umožnil mu z toho užívať, zobrať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, dostal Boží dar, pretože človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce.“

Radosť = stav alebo kvalita radosti, potešenie, radostné uspokojenie, veselosť. 

Existuje niekoľko mylných predstáv o radosti. 

Radosť nie je niečo, čo si vieš získať, ak sa dostatočne snažíš. Radosť totiž pochádza zo zdroja vo vnútri.   

Radosť nie je osobnostná črta. Poznáte ten typ - temperamentný, bujarý, vždy usmievavý človek, alebo ten hlavný zabávač na oslavách. Ak si jedným z nich - sme za teba veľmi vďační! Ale ak to nie si ty, nebolo by správne zaťažovať seba samého tým, že na to, aby si mal radosť, musíš mať určitý typ osobnosti. Ale tiež sa nedaj vyviesť z miery! Náš život ako veriacich by mal byť poznačený radosťou. Nie je to niečo, čím by boli obdarovaní iba niektorí z nás. 

Radosť nie je to isté ako šťastie. Biblia hovorí častejšie o radosti ako o šťastí. 

Radosť je ten príjemný pocit, ktorý vychádza z toho, keď sa nám deje niečo dobré. Boh chce, aby si zažíval radostné chvíle, ale On ti chce dať viac ako pocit, On ti chce dať dar radosti. 

Radosť je pocit uistenia, že Boh má pod kontrolou každý detail tvojho života. Je to tichá dôvera, že všetko bude nakoniec v poriadku. Je to odhodlanie chváliť Boha v každej situácii. 

V noci predtým ako Ježiš zomrel, mal poslednú večeru a rozhovor so svojimi učeníkmi.  Nechápali, že Ježiš má zomrieť, ale On vedel, že Jeho čas sa kráti. On bol na ceste ku krížu.

Ježiš utešoval svojich učeníkov a povzbudzoval ich, aby sa netrápili. Ubezpečil ich, že hoci ide preč, On sa po nich vráti. 

V tej chvíli, keď sa pripravoval na nepredstaviteľnú bolesť, mal na mysli jednu bláznivú vec. Toto boli posledné slová, ktoré povedal tým, čo miloval:

Ján 15,11

„Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“

Ježiš sa zaujíma o našu radosť. On chce, aby Jeho radosť bola v nás. A aby tá radosť bola úplná. 

Nechaj túto pravdu tebou preniknúť. V čase Jeho vlastnej agónie, Jeho láska túžila po ich radosti. Tvoja radosť je pre neho dôležitá. Tvoja radosť je na Jeho agende. On sa stále stará o našu radosť. 

Naša túžba po radosti je v konečnom dôsledku túžba po Ježišovi. Pokiaľ to v Ňom nenájdeme, môžme mať šťastné momenty aj šťastné dni. Ale tú skutočnú radosť nevieme spoznať. Bez Neho nebudeme vedieť žiť skutočne radostný život. 

Prvý Petrov list 1,8-9 

„Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery — spásu duší.“

Žalm 51,14 

„Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!“