18

Dnes sa modlím za ochranu.

Izaiáš 52,12

Lebo nevyjdete v spechu ani nepojdete útekom, lebo Hospodin pojde pred vami, a za vami jako zadná stráž pojde Bôh Izraelov.”

 

Ochrana = obrana, úkryt pred zlom, ochrana pred stratou, zranením alebo mrzutosťou.

 

Jedno z mien Boha je „Pevná veža“.

 

V Prísloviach 18,10 čítame o tejto bezpečnosti: „Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí.”

 

Pevná veža nie je len bezpečným miestom. Je to strategické miesto. Je to vyvýšené miesto, pre bezpečnosť a ochranu, príliš vysoko pre zajatie, neprístupné.

 

V čase, keď sa písali Príslovia, bola pevná veža bezpečným útočiskom, ktoré bolo pevne postavené a silne opevnené. Tieto veže boli postavené tak, aby držali veľké množstvo potravín a zásob. Bolo to miesto bezpečia a miesto zaopatrenia. Keď nepriateľ zaútočil, ľudia z dediny našli ochranu a zásoby v pevnej veži.

 

Ďalší verš v Prísloviach 18,11 hovorí: „Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu sťa nedostupná hradba.”

 

Anglický preklad Biblie The Message to parafrázuje takto: „Bohatí si myslia, že ich bohatstvo ich chráni; predstavujú si, že sú za tým v bezpečí.“

 

Niekedy sa snažíme urobiť z bohatstva našu pevnosť, našu nepriestrelnú stenu. Veríme, že ak ho nadobudneme dostatok a postavíme z neho dostatočne vysoký múr, že problémy a ťažkosti sveta ho nebudú môcť preliezť. Realita je taká, že problémy a ťažkosti majú húževnatý spôsob, ako prelomiť aj tie najvyššie veže. Problémy si tiež nájdu spôsoby, ako sa podhrabať aj pod najsilnejšou ľudskou pevnosťou.

 

Bohatstvo, financie, naša práca... tieto veci nie sú našou silnou vežou. On je naša pevná veža! Nielen bezpečné miesto. Ale je to strategické miesto!

 

On je našim bodom výhodného postavenia.

 

Veža nám umožňuje povzniesť sa nad našich nepriateľov, ktorí sú pod nami, takže je pre nich ťažké sa k nám dostať. Poskytuje nám jasnejší obraz o tom, čo sa deje okolo nás. Dokážeme vidieť ďalej a všade okolo seba. Môžeme vidieť svojich nepriateľov prichádzať a pripraviť sa na to. Je to bezpečné a strategické.

 

Čo s tým dnes spravíme? Je veľa vecí, do ktorých budeme mať pokušenie skryť sa. Ale musíme sa zámerne stiahnuť do Ježiša, aby sme sa cítili bezpečne a chránení. V Ježišovi všetci nachádzame nádej a väčšiu perspektívu, pretože vidíme veci z Jeho nadhľadu. Kedykoľvek sa cítime neistí, v problémoch alebo zaplavení životnými bojmi, stačí sa k Nemu utiecť a nájdeme bezpečie.

 

„Hospodinovo meno je pevná veža“ – nejde len o vyslovenie Ježišovho mena, ale skôr vedieť pristupovať k Nemu!