17

Viera pre obnovenie

Prvý Petrov list 5,10

„Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.”

 

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Tvojim srdcom je obnoviť a vykúpiť. Bez ohľadu na to, čo bolo ukradnuté alebo ako dávno to bolo, Ty si Bohom obnovy! Tvoja priazeň voči mne obnovuje všetko, čo mi nepriateľ ukradol a dáva mi priazeň pred mojimi protivníkmi. Povedal si, že zlodej mi musí vrátiť sedemnásobok toho, čo ukradol. Zasľúbil si, že obnovíš roky, ktoré kobylky zožrali. Preto teraz vyhlasujem v mene Ježiš, že každá minúta, každý kúsok spánku, každá ukradnutá príležitosť nech je obnovená. Obnov moje financie, obnov moje zdravie, obnov moje vzťahy. Ty obnovuješ všetko. Som viac ako víťaz!“