17

Dnes sa modlím za obnovenie.

Jeremiáš 31,25

„Občerstvím unavenú dušu a každú roztúženú dušu uspokojím.”

 

Obnovenie = aby bolo opäť čerstvé; obnoviť silu, ducha, život; na zmiernenie únavy alebo depresie; oživiť; nanovo oživiť; urobiť ako nové.

 

Obnovenie je perfektné slovo, ktoré popisuje začať niečo odznova” alebo návrat k niečomu. Niekedy ho dokonca používame pri online prehliadaní alebo pri používaní určitého softvéru – „obnovujeme“ stránku, aby sme ju znova načítali alebo reštartovali, ak sa nenačítava správne.

 

Dnes ťa chce Boh obnoviť. Niekedy potrebujeme reštart aj v našom duchovnom živote.

 

Mnohí z nás sa cítia častejšie unavení ako svieži. Štúdie ukazujú, že až 1 z 3 dospelých trpí spánkovým deficitom. V podstate to je, keď spíme menej, ako naše telo potrebuje na dobré fungovanie.

 

Ale je tu ešte jeden druh únavy, ktorého by sme si mali byť vedomí. Čo s únavou duše? Vtedy sú naše srdcia a mysle preťažené, unavené a opotrebované každodenným životom a vyčerpané neustálou drinou a stresom. Duchovná únava je rovnako škodlivá ako fyzická únava, ak nie ešte viac. Keď je naša duša unavená, ovplyvní to celé naše telo. Strácame nádej, radosť a zmysel.

 

Boh to vie a vie aj to, že riešením je viac než len dobrý spánok – aj keď vás povzbudzujeme, aby ste sa aj naďalej modlili a verili za dobrý spánok. Ale len Ježiš môže osviežiť našu dušu. Len Ježiš môže upokojiť naše nepokojné srdcia. Jedine Ježiš môže vyplniť duchovný deficit v našom živote. Len Ježiš môže uspokojiť.

 

Svoje súčasné bremeno nemôžeme niesť sami, ale Ježiš áno. Ty sám nemôžeš napraviť toho druhého, ale Ježiš áno. Sami nemôžeme zachrániť svet, ale Ježiš áno. Osviežujúca Kristova láska dodáva energiu a omladzuje.

 

A aký je lepší spôsob pre obnovenie a oživenie našich neplodných sŕdc, než prostredníctvom pôstu a modlitby. Obráť to všetko dnes späť na Neho. Každé bremeno, ktoré si zložil na začiatku tohto pôstu a ktoré si opäť vzal, odovzdaj znovu Jemu. Tam, kde stále cítiš tlak tohto posledného obdobia, Boh ho chce odstrániť. Odovzdaj to späť Jemu.

 

Vyhraď si dnes nejaký čas navyše na uctievanie a oddelenie sa. Dovoľ Božej láske, aby ťa obnovila.

 

Izaiáš 40,31

Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.”