16

Viera pre uzdravenie a plnosť

Jeremiáš 30,17a

„Uzdravím ťa, vyliečim ťa z tvojich rán,“ znie výrok Hospodina

 

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Moje zdravie bude úplne obnovené mojou vierou v Kristove dokončené dielo. Ježiš povedal, že niesol moje choroby a niesol moje bolesti a tak som uzdravený. 

Ten istý duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, prebýva vo mne a dáva život aj môjmu telu. Zdravie a vitalita budú mojím svedectvom! 

Dávaš mi zdravú myseľ, silného ducha a zdravé telo. Mám silu, energiu a elán vo svojich dňoch, ktoré sú naplnené Tvojím Duchom. Požehnávaš mňa a moju rodinu dobrým a dlhým životom.“