16

Dnes sa modlím za nové príležitosti a nové územia.

Prvá kniha kroník 4,10 

„Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie! Boh jeho prosbu splnil.”

 

Nové územia = niečo nové, neznáma oblasť, rozširovanie hraníc, zväčšená autorita, zodpovednosť a vplyv.

 

Milujeme nové veci. Nové je skvelé. Nové znie ako potenciál a príležitosť... pokiaľ o tom príliš nepremýšľame. Vtedy to znie ako zmena a neznámo, čomu sa niekedy radšej vyhýbame. Ale namiesto strachu z neznámeho sa rozhodnime dnes modliť za nové príležitosti a nové územia.

 

Boh sformoval naše srdcia, naše emócie a myseľ spôsobom, ktorý túži po novom. Sme stvorení pre nové začiatky. Náš mozog je pevne nastavený tak, aby reagoval na nové veci ako súčasť nášho procesu učenia. Umožňuje nám rásť, posúvať sa vpred pri vytváraní nových príbehov, nových vynálezov a prispôsobovať sa novým situáciám. Nekončiace sa príležitosti na nové začiatky a nové objavy, ktoré prinášajú, sú súčasťou toho, čo robí našu ľudskosť pozoruhodnou.

 

Pretože sme stvorení pre nové, naše srdcia hľadajú nové, ale v konečnom dôsledku je Kristus jediný, kto ponúka niečo nové, čo skutočne napĺňa a uspokojuje.

 

Dúfame, že počas tohto pôstu si sa viac zamiloval do Krista a že si sa usiloval o všetko, čo pre teba má. Modlíme sa, aby si bol občerstvený a aby si mohol znova snívať. Modlíme sa, aby ti Boh pomohol vyriešiť a opustiť niektoré veci z minulosti a aby si sa mohol slobodne chopiť nových vecí, ktoré ti Boh ukazuje. A veríme, že z tohto pôstu vyjdeš so silnejšou vierou, nadšený do budúcnosti a plne presvedčený, že zožneš úrodu.

 

Bohom zamýšľaná budúcnosť pre teba, ako sa stále opakuje v Jeho Slove, je vopred naplánovaná, s veľkým prísľubom a zámerom.

 

Začni predvídať a očakávať dobré veci. Potrebujeme viac veriacich, ktorí sú nadšení z toho, čo pre nich Ježiš urobil, sú nadšení z toho, ako im robí cestu a sú nadšení z toho, čo ešte len príde. Tento život viery, do ktorého ťa Boh povoláva, táto budúcnosť, do ktorej ťa On povoláva, je vzrušujúce dobrodružstvo.

 

Počas tohto pôstu nás Boh volá, aby sme vyšli zo všednosti a povzniesli sa nad svoje hranice. Žiada nás, aby sme videli a reagovali na Jeho ruku prípravy a zámeru v našich životoch. Žiada nás, aby sme sa tešili. Boh má pre teba nové územie. Je na tebe, aby si sa už viac nepozeral späť na to, čo bolo a dal si povolenie zamerať svoju myseľ a uchopiť nové veci, ktoré má Boh pre teba.