15

Dnes sa modlím, aby sa evanjelium šírilo našim národom.

Žalm 22,28-29

„Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi.“

Evanjelium = je správa o tom, že Ježiš prišiel a priniesol Božie kráľovstvo, skrze svoj život, svoju smrť a vzkriesenie z mŕtvych.  

Dnes sa modlíme za naše mestá, náš kraj, naše spoločenstvá a náš národ. 

Jeremiáš 29,27 hovorí: 

„Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho.“

Kdekoľvek ťa Boh geograficky položil, tam máš hľadať blaho” tohto miesta. Je dôležité vidieť seba ako Bohom poslaného človeka na to miesto kde si, aby si tam zámerne uvoľňoval Božiu slávu. Pretože to je ten zámer, prečo si tam, kde si. 

Máme byť príhovorcami za miesto, kde sme poslaní. Byť príhovorcom znamená postaviť sa do medzery.

 

Často vidíme tieto medzery (to, čo chýba). Často hovoríme o týchto medzerách. Ale sme ochotní vstúpiť do tej medzery a všetko to, čo nevidíme, prinášať v modlitbách pred Pána? 

Každý veriaci je povolaný byť príhovorcom. Keď sa modlíme a prihovárame, Boh nám začne zjavovať veci, ktoré sme predtým neboli schopní vidieť. 

Ak nevieš, ako sa máš modliť, tak sa modli v jazykoch. Toto ti pomôže prekonať svoje myslenie a modliť sa za to, čo je na Božom srdci. 

Začni tiež prehlasovať Božie slovo nad našim národom. Práve Božie slovo je tým semenom, ktoré je čisté, nemôže byť zastavené a samo rastie. Keď sa modlíme Božie slovo, je v tom moc a Boh pracuje, lebo Jeho slovo je uvoľnované. 

Práve teraz ľudia potrebuju povzbudenie. Potrebujeme milovať a slúžiť ľuďom. Potrebujeme im ponúkať nádej. Viac ako kedykoľvek Slovensko potrebuje evanjelium, pravdu o Ježišovi. Posolstvo o Ježišovi má moc priniesť Božie spasenie.