15

Viera pre deti

Izaiáš 54,13

„Všetci tvoji potomkovia budú učeníkmi Hospodina a budú žiť vo veľkom pokoji.“

Modlite sa túto modlitbu za deti vo vašej rodine a vo vašom zbore.

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Naše deti sú Tebou požehnané a veľmi obľúbené. Sú stvorené na Tvoj obraz a majú jedinečný zámer a predurčenie. Žiadna zbraň vytvorená proti našim deťom sa nevydarí. Sú v bezpečí pred poškodením, sú celistvé a zdravé.“

Modlite sa za tých, ktorí túžia a majú vieru pre deti.

„Ďakujem, že si Stvoriteľom a Darcom života. Vopred Ti ďakujem, že si uzdravil moje lono a dal mi rodinu. 

Nebudem sa báť zlých správ. S dôverou Ti budem veriť, že sa o mňa postaráš. Ty si Boh nemožného a Boh zázrakov."