14

Viera pre mladých

Prvý Jánov list 2,14b

„Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.”

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Máš plán a zámer pre každého mladého človeka. Modlíme sa, aby pochopili, aká široká, dlhá, vysoká a hlboká je Tvoja láska k nim. 

Naša mládež nepodľahne pokušeniu, ale bude oslobodená od zlého. Budú príkladom svetu vo svojich životoch, reči, láske, viere a čistote. Modlíme sa, aby mali pomazanie byť Tvojimi najväčšími svedkami, akých sme kedy poznali. Modlíme sa, aby boli horliví poslúchať Tvoj hlas. Budú rásť v Tvojej múdrosti a veľkosti. Chrániš ich v škole, v ich priateľstvách a v ich práci. Vedieš ich po ceste, ktorú máš pre ich budúcnosť."