14

Dnes sa modlím, aby si posilnil moje vzťahy a pomohol mi slúžiť v láske.

List Galaťanom 5:13 

„Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske.”

Slúžiť v láske = pretože sme slobodní, môžeme slúžiť ostatným v láske a pokore.

Dnes sa modlíme, aby Boh posilnil naše vzťahy a pomohol nám slúžiť jeden druhému v láske. Pretože Boh berie osobne to, ako jednáme s druhými ľuďmi.

Slúžiť nie je vždy jednoduché a nie je to vždy zaujímavé. Tvoja služba sa môže stretnúť aj s nevďačnosťou. Alebo je možno náročné milovať človeka. Čo môžeš robiť?

1. Zostaň blízko pri Ježišovi. Môžeme sa učiť o tom, ako mať srdce služobníka, ale kým sa naše srdcia nezhodujú s Ježišovým, nevieme slúžiť v láske. Je to láska, ktorú máme k Ježišovi, ktorá nás motivuje slúžiť. Aby sme vedeli dobre slúžiť, potrebujeme byť v úzkom vzťahu s Ježišom. Každodenne s Ním kráčať, počúvať Jeho hlas a nechať Ho viesť nás. Najlepšie slúžime vtedy, keď sa snažíme byť ako On.

2. Modli sa, aby ti Boh dal srdce služobníka. Požiadaj Ho, aby ti dal Jeho oči, aby si videl to čo On vidí, súcit s ľuďmi, nepozerať sa na vonkajší vzhľad a vidieť Ho v druhých. Modlime sa o empatického ducha - takého, ktorý je citlivý na pocity druhých, taký ktorý cíti ich potreby a reaguje na ne.

3. Zvoľ si poslušnosť. Spýtajme sa sami seba či sme ochotní vzdať sa svojich ambícii, pohodlia, peňazí a času na službu druhým. Mať srdce služobníka znamená rozhodnúť sa byť poslušný. Láska od nás vyžaduje, aby sme robili ťažké, náročné, neznesiteľné, obetavé, odvážne, nepredstaviteľné a nemožné veci. Toto je najlepší spôsob ako milovať. Láska, ktorá vyžaduje veľa, prináša to najúžasnejšie ovocie. Láska nikdy nemala byť jednoduchá, stačí sa pozrieť ako nás Ježiš miloval na kríži.

4. Hľadaj príležitosti slúžiť v láske. Keď sa namiesto seba sústredíme na druhých, začneme vidieť príležitosti každý jeden deň.

Ako tvoj život odráža Božiu lásku?

Prvý Jánov list 3,14

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.”