13

Dnes sa modlím, aby si dostal slávu v každej oblasti môjho života.

Prvý list Korinťanom 10,31

„Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.“

Sláva = rozpoznanie cti, dôstojnosti, dôležitosti, dokonalosti a majestátu.

Ďalší deň, ďalší zoznam s povinnosťami. Je ľahké nechať sa odradiť, keď sa ti zdá, že je život monotónny a nezaujímavý.

Tu je pár právd pre teba na dnes - Ježiš pracuje v tom najbežnejšom.

List Rimanom 12,1-2

„Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“

Naše činy, ktoré prinášajú slávu Bohu, nie sú obmedzené iba na veľké udalosti v našom živote.

Aj v našich bežných chvíľach je zmysel. Božia krása je prítomná v nude (nič nerobení). Boh pracuje v obyčajných momentoch nášho života a On ich používa, aby sme my boli viac ako On a aby sme Mu priniesli slávu.

Mali by sme byť motivovaní prinášať Bohu slávu vo všetkom čo robíme alebo to nerobiť. 

Rozhodujúci faktor je - prinesie to Bohu slávu? Nie to, čo nám prinesie slávu.

„Božia sláva” je „Božia reputácia.”

Každý jeden aspekt môjho života má posilniť Božiu povesť - čo robím vo voľnom čase, spôsob akým komunikujem s rodinou, ako míňam peniaze, spôsob akým jednám s nadriadeným. Je to všetko náročné, ale presne to Boh odo mňa očakáva.

Ako na Neho nasmerujem všetku slávu?

Potrebujem môj deň začať s modlitbou, dať môj deň Bohu a požiadať Ho, aby ma viedol a usmerňoval. Ďalej sa potrebujem k Nemu vracať pravidelne počas dňa a hľadať Jeho múdrosť. Potrebujem Mu ďakovať a chváliť Ho za všetko čo som schopný dosiahnuť. Ani by som sa nenadýchol bez Jeho dovolenia. Musím žiť môj životy tak, aby Ho ľudia okolo mňa chceli, pretože vidia Jeho slávu vo mne. Ja ťa chválim a uctievam. A keď to robím, Boh nastavuje moje unavené a zvádzané srdce späť tam, kde potrebuje byť: smerom k Nemu, hľadiac na Jeho moc a slávu.

Žalm 63,2-4

„Bože, ty si môj Boh!

Hľadám ťa za úsvitu,

moja duša prahne po tebe.

Po tebe túži moje telo

ako suchá a pustá zem bez vody.

Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni,

aby som videl tvoju moc a slávu.

Veď tvoja milosť

je lepšia ako život,

moje pery ťa budú velebiť.“