13

Viera pre mužov

Deuteronómium 6,5

„Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou."

Modlite sa túto modlitbu nad mužmi, ktorých máte vo vašom živote a vašej cirkvi.

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Naši muži Ťa milujú celým svojím srdcom, mysľou a silou. Sú to skvelí vodcovia, milujúci manželia, vynikajúci otcovia a úctiví synovia. Ako sa denne podriaďujú Tvojmu Slovu, sú premieňaní obnovou ich mysle. Ich viera a správanie odrážajú Tvoju spravodlivosť v ich osobnom a profesionálnom živote. 

Každý nepriateľ, ktorý proti nim povstane, bude porazený a utečie siedmimi cestami. 

Majú večnú perspektívu a oslavujú Ťa vo všetkom, čo robia. Zmocňuješ ich kráčať s Tvojou mocou a autoritou."