12

Viera pre ženy

Príslovia 31,30

„Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.“

Modlite sa túto modlitbu za ženy, ktoré máte vo vašom živote a vašej cirkvi.

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Naše ženy sú posilnené a zmocnené Tvojím Duchom. Sú zasadené v Tvojom dome a prekvitajú. Modlíme sa za naše mamy, aby svoje deti vychovávali tak, aby išli tou správnou cestou a keď zostarnú, aby nezišli z Tvojich ciest. 

Naše ženy nebudú o nič ustarostené, ale plné vďaky, vždy s chválou na ich perách. 

Usporiadaj ich dni tak, aby ich každodenné činnosti napĺňali a aby im prinášali ovocie. Modlíme sa, aby naše ženy a dievčatá boli plné múdrosti a aby mali istotu a dôveru žiť naplno Tvoje unikátne povolanie pre ich život.“