12

Dnes sa modlím za atmosféru môjho domova.

Izaiáš 32,18 

„Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach, na miestach bezstarostného odpočinku,“

 

Atmosféra = prostredie, klíma alebo prevládajúca nálada, ktorá nás obklopuje.

 

Máš za sebou polovicu pôstu a ide ti to veľmi dobre! Pokračuj. Tvoje duchovné zmysly sú teraz zosilnené a veríme, že Boh k tebe bude jasne hovoriť v druhej polovici tohto pôstu.

 

Dnes sa modlíme za atmosféru našich domovov.

 

Atmosféra je definovaná ako „prenikajúci alebo obklopujúci vplyv alebo duch, všeobecná nálada alebo prostredie“.

 

Aká je momentálne atmosféra u teba doma?

Preberáš duchovnú zodpovednosť za atmosféru tvojho domova?

 

V Prvej Mojžišovej knihe 1. kapitole bola zemská atmosféra temná a prázdna – teda dovtedy, kým Boh neprehovoril. Neprinieslo to automaticky duchovnú atmosféru. Boh musel naplniť atmosféru tým, čím ten priestor chcel obsadiť. 

 

To isté platí aj pre nás. Nie je to len o našej nálade – aj keď to je jeden aspekt. V našich domovoch máme duchovnú atmosféru, ktorú môžeme naplniť silou Ducha Svätého alebo ju nechať prázdnu, aby ju mohlo preniknúť čokoľvek alebo ktokoľvek. Druhá možnosť je príliš nebezpečná. Ak sa nám nepodarí hrať v útoku, skončíme v obrane a budeme sa unavovať zbytočnými skúškami.

 

Náš životný priestor je rozšírením nás samých. Je to miesto, kde jeme, spíme a načerpávame. Vychovávame tu naše deti a bavíme hostí. Je to miesto, kde trávime svoj pokojný čas. Niekedy je to miesto, kde pracujeme. Veľa našich životov žijeme aj mimo našich domovov. Takže je dôležité modliť sa za nich, modliť sa za Božiu ochranu, vedenie a požehnanie. Ešte dôležitejšie je postaviť duchovné hranice a ploty, ktoré majú zabrániť úzkosti, strachu, sporom a chorobám.

 

Toto znamená „dostať sa do útoku“ a nenechať atmosféru našich domovov len tak.

 

Jedna vec, ktorú môžeš urobiť prakticky tento týždeň a ktorá prinesie duchovnú zmenu do atmosféry nášho domova, ak vo tvojom dome chýba pokoj alebo radosť, ak niekto nespí dobre alebo má zlé sny, ak nemáš financie a pod. 

Celkovo, ak sa niekomu nedarí, ak je tam nejednota alebo spor alebo aj keď je všetko „v poriadku“... povzbudzujem ťa, aby si sa modlil vo svojom dome a pomazal ho olejom.

 

Pomazanie tvojho domu (bytu) je prorockým aktom vyhlásenia, že tvoj dom (byt) je zasvätený a oddelený pre Boha. Keď sa modlíš a pomazávaš  svoj dom, hovoríš Jeho srdce do svojho domu a nad svojou rodinou. Modlíš sa za každého človeka, každý vankúš, každú okolnosť, ktorej tvoja rodina čelí. Modli sa, aby ostatní, ktorí prídu do tvojho domova, našli nádej a osvieženie. Modli sa za zárubne a aby Boh požehnal tvoj príchod a odchod. Že keď opustíš svoj domov, odídeš so zámerom a dôverou, chránený vierou, keď ideš za Jeho poslaním. Modli sa a ver, že keď sa vrátiš do svojho domu, nič zlé sa ti nestane, aby ťa Boh udržal v bezpečí v tvojom dome. Modli sa, aby si tu vedel načerpať, aby si tu mali Božie sny... a tak ďalej.

 

Odporúčame ti, aby si si tento týždeň strážil atmosféru svojho domova a postavil sa do útoku, nie obrany.

 

Žalm 122,7 

„Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch!“

 

Príslovia 14,26 

„V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom.“