11

Viera pre vplyv

Príslovia 4,18

„Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa.“

 

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Pretože som sa rozhodol slúžiť Ti, budem neustále rásť a moja cesta bude čoraz jasnejšia. Ďakujem Ti, že Tvoja vízia pre môj život, moju rodinu, moju cirkev a tento svet je na tento určený čas. Ďakujem Ti, že mám skrze Teba autoritu a voľný prístup do Tvojho kráľovstva! Pomôž mi spomenúť si, že Ty si so mnou. Pomôž môjmu životu, aby bol požehnaním pre každého, s kým prídem do kontaktu. Pretože som verný nad málom, Ty ma ustanovíš nad mnohým. Tvoja priazeň ma obklopuje ako štít. Povedal si, že ak ťa o to požiadam, dáš mi do dedičstva národy.”