10

Dnes sa modlím za tých, ktorí sú mi blízki, ale vzdialení od Teba, Bože, aby našli spasenie.

Ezechiel 11,19-20 

„Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom,“

 

Spasenie = Božia suverénna a milostivá voľba byť „Bohom s nami“ prostredníctvom Ježiša.

 

Dnes spoločne veríme v spásu tých, ktorých milujeme a ktorí ešte nechodia alebo už nechodia s Ježišom.

 

Chceme ťa povzbudiť, aby si sa napriek tomu, ako vyzerá realita, neunavil v zasievaní.

 

Marek 4,26-29

„Ďalej povedal: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a nakoniec plno zŕn v klase. Keď potom vydá úrodu, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“

 

Keď sa hovorí „pôda sa sama o seba postará“, grécke slovo pre „úplne samo“ je rovnaké, ako pre slovo „automaticky“. Myšlienka je - semienko rastie bez ľudskej príčiny - spôsobuje to Boh. Je to automatické bez toho, aby sme to spôsobili my.

 

Preto pokračuj v zasievaní semien. Nenechaj sa unaviť. Či už spíš alebo vstávaš, zasievaj a semienko už vyrastie samo.

 

Je pre mňa také ľahké nechať semeno, ktoré neprináša ovocie, aby ma odviedlo od pokračovania v siatí.

 

List Galaťanom 6,8-9

„Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.“

 

Zasiať semeno nie je len zasiať láskavosť. Čo dávam do pôdy, ktorá rastie úplne sama? Je to Slovo Božie. Evanjelium. Dobrá správa o Ježišovi.

 

Rozsievanie semena je šírením posolstva evanjelia.

 

Odvážne zdieľaj evanjelium do života tých, ktorí vo svojom živote nepoznajú Ježiša. Modli sa Slovo nad ich životmi. Semienko už potom vyrastie samo.

 

Neexistujú žiadne „osvedčené stratégie“, ktoré ak ich zapojíš do mesta alebo komunity, prinesú úspech. Úspech sa nachádza vo vernom rozsievaní semien. Vždy to tak bolo. Hneď od začiatku vekov.

 

Ako semeno rastie? Nevieme. Nemôžeme vždy vidieť, čo Boh robí so semenom, ktoré si rozptýlil. Ale to je to, čo robím - sejem a spím.

 

Aké oslobodzujúce!

 

Odteraz do konca roka verím, že sa vrátia tí, ktorí sa rozpŕchli alebo zablúdili od viery.

 

Aké nádherné je zasľúbenie proroka Ozeáša 14,5: „Vyliečim ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev.“

 

Potom do roku 2023 verím, že bude úplne nová úroda duší. Priprav sa v modlitbe, s vierou a očakávaním. A verne sej semeno.

 

Zachariáš 8,8 

„Privediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravodlivosti.“