01

Viera pre obnovenie

Izaiáš 40,31

Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.

Existuje prorocké zasľúbenie - modliť sa a proklamovať každý deň. Toto sú modlitby za váš život a budúcnosť založené na pravde a prísľuboch, ktoré nachádzame v Písme.

Božie zasľúbenia sú istejšie – a preto aj mocnejšie  – než akékoľvek zasľúbenia, ktoré dal ktokoľvek iný. Pretože Boh je dokonale čestný a zároveň všemocný, nie je šanca, že sa Jeho sľuby – Jeho slová – nesplnili.

Jeho slová sa automaticky menia na činy. Keď hovorí: „Buď svetlo!“, objaví sa svetlo. Keď niečo sľúbi, tak sa to stane. Môžete sa spoľahnúť na to, že Jeho sľuby prerazia.

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Stvor vo mne čisté srdce, Bože, a obnov vo mne pevného ducha. Obnov mi radosť z Tvojej spásy a daj mi ochotného ducha, aby ma posilnil. Moja myseľ je požehnaná Tebou a bude myslieť tak, ako Ty myslíš, a vidieť tak, ako Ty vidíš. Nemám ducha strachu, ale mám ducha sily, ducha lásky a ducha zdravého rozumu. 

Moje telo, duša a duch sú denne obnovované Tvojím Svätým Duchom. Vo svojom slove hovoríš, že mi stačí tvoja milosť, pretože tvoja sila sa dokonáva v mojej slabosti, a preto dnes prijímam tvoju milosť. Obnov ma počas nasledujúcich 21 dní, ako budem na Teba očakávať.”