eGroup

Explózia štedrosti 2023

Finančná kampaň „Explózia štedrosti” je zameraná na podporu poslania a vízie cirkevného zboru Equippers SVK.

Nie je vopred určené, na čo vyzbierané financie použijeme - chceme v tom počuť Božie volanie a investovať ich v pravý čas do správnych vecí tak, aby sme investovali do šírenia Božieho kráľovstva a uvoľňovali kultúru štedrosti.

Je to naše spoločné dobrodružstvo a budovanie kultúry, v ktorej štedro zasievame do Božieho kráľovstva viac, ako sa od nás čaká. Veríme, že štedrosť prináša požehnanie a uvoľňuje radosť.

Kampaň bude prebiehať počas mesiacov február apríl 2023.

Možnosti dávania:

ONLINE

* ÚČET:  IBAN: SK13 1100 0000 0029 4900 0284, poznámka: STEDROST2023

FYZICKY

*ZBIERKA: na obálku vypíšeme EXPLÓZIA ŠTEDROSTI, vložíme peniaze do nej a vhodíme do zbierky (košíka) na nedeľných bohoslužbách v lokalitách Equippers (NR, NZ, ZM)

QR KÓD, ktorý môžete naskenovať priamo pre platbu explózie štedrosti vo svojej bankovej aplikáci:


Termín ukončenia kampane je 30.04.2023.

POZNÁMKY

*Táto zbierka je dobrovoľná a je vyjadrením našej štedrosti. Tieto finančné prostriedky nie sú naše bežné dávanie a desiatky, ktoré patria do lokálneho zboru.

*Nebudeme zverejňovať mená a sumy jednotlivcov či lokalít, iba spoločne vyzbieranú sumu.

*O každej investícii, ktorú z tejto zbierky urobíme, vždy budeme hovoriť a tešiť sa z nej spolu (bude spravený report, kde boli tieto financie investované)

VIDEO - Explózia štedrosti 2023

Ak vám niečo nie je jasné, alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám na equipperssvk@gmail.com alebo sa spýtajte svojho lokálneho pastora.