eGroup

Explózia štedrosti 2022

Finančná kampaň “Explózia štedrosti” je zameraná na podporu misijných aktivít a poslania cirkevného zboru Kristus mestu.

Na čo vyzbierané financie použijeme nie je vopred určené – chceme v tom počuť Božie volanie a investovať ich v pravý čas do správnych vecí tak, aby sme investovali do šírenia Božieho Kráľovstva a uvoľňovali kultúru štedrosti.
(Poznámka: tento rok robíme krátkodobú výnimku – účelovú zbierku – čítajte informácie nižšie k zbierke pre misionárov Petrilákovcov.)

V prvom ročníku kampane sme zažili úžasné Božie načasovanie, keď sme vyzbierané financie mohli čiastočne použiť aj na náhle vzniknutú akútnu potrebu technického vybavenia na online prenos bohoslužieb. V druhom ročníku prišli peniaze práve včas do cirkevného zboru v Žehre, kde mali problém v pandemickej kríze uhradiť svoje záväzky. Boh sa stará!

Je to naše spoločné dobrodružstvo a budovanie kultúry, v ktorej štedro zasievame do Božieho Kráľovstva viac, ako sa od nás čaká. Veríme, že štedrosť prináša požehnanie a uvoľňuje radosť. Sme súčasťou väčšieho obrazu!

V Explózii štedrosti 2021 sme odovzdali dary týmto organizáciám/projektom, pozri TU – kratšia verzia a TU – plná verzia poďakovaní.

POZÝVAME VÁS DO TRETIEHO ROČNÍKA KAMPANE EXPLÓZIA ŠTEDROSTI,
KTORÁ PREBIEHA OD JANUÁRA DO APRÍLA 2022

MODLITBY
Najskôr vás voláme k modlitbám. Modlite sa za to, koľko máte ako rodina alebo jednotlivci darovať, do čoho vás Pán pozýva.

SPÔSOB ÚHRADY DAROVANEJ SUMY
Finančné dary môžete uhradiť najneskôr do konca apríla 2022 nasledovnými spôsobmi:
*ÚČET:  IBAN SK13 1100 0000 0029 4900 0284, poznámka: MENO, STEDROST2022
*ZBIERKA: na špeciálnu obálku vypíšeme MENO a SUMU a vhodíme do zbierky (v prípade umožnených prezenčných bohoslužieb)
*úhradu môžete urobiť JEDNORAZOVO alebo TÝŽDENNE/MESAČNE do ukončenia kampane 30.4.2022


POZNÁMKY
*Táto zbierka je dobrovoľná a je vyjadrením našej štedrosti. Tieto finančné prostriedky nie sú naše bežné dávanie a desiatky, ktoré patria do lokálneho zboru.
*Priebežne budeme zverejňovať sumu, ktorá je vyzbieraná (z “finančných záväzkov”) a na záver kampane plnú sumu, ktorú sme vyzbierali na podporu vízie Kristus mestu.
*Nebudeme zverejňovať mená a sumy jednotlivcov či lokalít, iba spoločne vyzbieranú sumu.
*O každej investícii, ktorú z tejto zbierky urobíme budeme hovoriť a tešiť sa z nej spolu.

Ak vám niečo nie je jasné, alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám na officekristusmestu@gmail.com alebo sa spýtajte svojho lokálneho pastora.

QR KÓD, ktorý môžete naskenovať priamo pre platbu explózie štedrosti vo svojej bankovej aplikáci: