eGroup

Turbulencia

27. máj 2023

MSKŠ Zlaté Moravce

Vstupenky

Turbulencia je naša najväčšia konferencia v roku - vždy plná hudby, skvelých spíkrov, inšpiratívnych tém a zážitkov. Našim cieľom je inšpirovať cirkev a volať po prebudení v národe. Tentokrát to bude jednodňová akcia (sobota 27. mája 2023).

Súčasťou Turbulencie je aj program pre deti TurboKids (pre deti od 5 do 12 rokov).

Viac info a potrebná registrácia TU.

POZVÁNKA

Kam siahajú hranice našej viery? Ako veľmi sme dovolili našej vlastnej skúsenosti so sklamaním, aby ohraničili našu vieru v Božie neobmedzené schopnosti? Prečo niekedy nežijeme plnosť všetkého toho, čo Boh zasľúbil?

Dovoľte mi pripomenúť, že Boh sa nezmenil. On stvoril vesmír. On vdýchol život. On zaplatil cenu. On zmocnil cirkev. A on povolal nás. Tak mnoho z toho, čo sme ešte nevyskúšali, je v Ňom možné. Tak mnoho nových chodníkov ešte nebolo prechodených. Tak mnoho zasľúbení sme ešte neotestovali. Tak mnoho z Jeho rezervoára moci sme ešte nepoužili.

Raz dávno mi bola položená otázka: O čo by si sa pokúsil, ak by si vedel, že to pôjde? Čo by si vyskúšal na Božiu slávu, ak by si vedel, že to nezlyhá a že zdroje sú nekonečné? Ak by ma strach, výhovorky a minulé zlyhania neobmedzovali, čo by som sa podujal vykonať pre Jeho kráľovstvo?

Priatelia, dobrá správa je, že Boh je neobmedzený. Jeho zdroje sú nám dané k dispozícii. Pre Jeho poslanie máme plné zaopatrenie.

Poďme povzbudiť svoju vieru. Poďme zmeniť svoje postoje. Poďme sa znova zmobilizovať. On má pre nás…

…tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov…“

…on má pre nás OMNOHO VIAC!

Poď to spolu s nami ochutnať a nechať sa ním vystrojiť - na TURBULENCII 2023!


PS MIRO TÓTH
Senior Pastor

PS STEVE GRAHAM


Je riaditeľom Equippers College na Novom Zélande v meste Auckland a tiež v novozaloženej Equippers College Londýn. Má skúsenosti s pastoračnou a medzikultúrnou službou. Steve má dynamické učenie a prorocký dar, ktoré vychádzajú z jeho dvadsaťročných skúseností s trénovaním ľudí pre službu na troch biblických školách. Steve je ženatý. S manželkou Christine majú tri deti a dve úžasné vnúčatá.


PS Marek Gombár

Marek Gombár je zakladateľom a pastorom zboru Apoštolskej cirkvi v obci Pavlovce nad Uhom, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku v okrese Michalovce.

Slúži v niekoľkých lokalitách blízko slovenských hraníc s Ukrajinou a Maďarskom. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zo zborov pracuje misijne a humanitárne v tomto pohraničnom priestore.

Marek študoval Evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a má učiteľský dar.

S manželkou Jarmilou majú štyri krásne deti. 

PS Miro tóth

Miro Tóth je apoštolský líder a zakladateľ zborov. V Jeho srdci horí vášeň pre prebudenie v našom národe. Túži po tom, aby všade bola lokálne slúžiaca, živá a zdravá cirkev vystrojujúca ľudí pre život skrze vieru v Ježiša Krista.

Absolvoval  biblické štúdiá na Northpoint Bible College v USA (1991-1994) a neskor evanjelikálnu teológiu (Mgr. 1995-2005, PhD. 2012-2017) na Univerzite Mateja Bela.

Je zakladateľom nového medzinárodného cirkevného zboru Equippers Budapest. Je zakladajúcim riaditeľom biblickej školy Gateway College (od 2013).

S manželkou Marti, s ktorou spolu aj slúžia majú troch synov.

Tobias tóth

Tobias vedie veľmi dynamickú službu v zbore Equippers Budapest. Prináša inšpiráciu, mobilizuje lídrov, vyzýva k rastu. Je výborný hudobník a má srdce pre národy a mladú generáciu.

S manželkou Kikou, ktorá je vedúca chvál, majú syna Jonatána.

PROGRAM

9:00 - 9:30 Registrácia, káva
9:30 - 11:00 BLOK 1 (Rečník: Miro Tóth)
11:00 - 11:30 Prestávka
11:30 - 13:00 BLOK 2 (Rečník: Marek Gombár)
13:00 - 15:00 Obed
15:00 - 16:30 BLOK 3

RE:PLY TEASER (Rečník: Tobias Tóth)

LEADERS HUB (Rečník: Steve Graham)
17:00 - 17:30 Prestávka
17:30 - 19:30 BLOK 4 (Rečník: Steve Graham)

BLOK 3


RE:PLY TEASER a LEADERS HUB

Blok 3 bude venovaný dvom špeciálnym skupinám ľudí.


V hlavnej sále bude prebiehať RE:PLY TEASER ako ochutnávka mládežníckej konferencie RE:PLY. Bude to čas zvučného uctievania, silných svedectiev a OMNOHO VIAC.


V obradnej sále na 1. poschodí bude náš hlavný hosť Steve Graham, slúžiť lídrom a služobníkom v cirkvi na Slovensku.

Parkovanie

Je v meste bezplatné.

Je možné zaparkovať na väčšom parkovisku pred Hlavnou poštou alebo pozdĺž ciest na uliciach: 

  • Janka Kráľa 
  • Župná 
  • Bernolákova 
  • Andreja Kmeťa 

A taktiež pozdĺž Námestia Andreja Hlinku, kde sa nachádza MSKŠ (Mestské stredisko kultúry a športu).

Reštaurácie

Počas obednej prestávky - od 13:00 do 15:00 sa môžete ísť najesť do jednej z týchto reštaurácii.
Všetky sa nachádzajú do 5 minút pešo od miesta konania konferencie (MSKŠ). 

Oregon

Nám. A. Hlinku 26

https://www.oregonrestauraciazm.sk/

Pizzeria Župan

Župná 8

https://pizzeriazupan.sk/

Eminent Hotel

Bernolákova 1

http://www.eminent.sk/sk/restauracia

Nominos - Pizza & Kebab

Janka Kráľa 1/A

https://goo.gl/maps/BZ154ixEHnnicqJP6

Ázijské Bistro

Janka Kráľa 65

http://www.azijskebistro.sk/homepage/prevadzka?idstore=25

Gurmán u HOFFERA

Župná 42

https://goo.gl/maps/7cCxMPCDEFr6QK5t9

PIZZATIME

Župná 27

https://pizza-time.sk/nasa-ponuka/

Reštaurácia Rio

Sládkovičova 37

https://restauracie.sme.sk/restauracia/restauracia-rio_2784-zlate-moravce_2806/denne-menu